สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ที่ตั้งโรงเรียน

 

แผนที่ โรงเรียนรังสฤษฏ์สองภาษา

เลขที่ 20 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทร 02-958-1900

แฟกซ์ 02-958-3144

eakachai0130@gmail.com