สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

การศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

จากจำนวนนักเรียน 41 คน เข้าต่อในโรงเรียนรัฐบาลทั้งหมด 40 คน(98%)